• Follow Chiang Mai Hiking เดินเที่ยวป่าเชียงใหม่ on WordPress.com
  • ABOUT THIS SITE / เกี่ยวกับเว็บไซต์

  • On this website some experienced Chiang Mai hikers post open invitations to join their hikes in the area.
  • We use the date format YY/MM/DD where YY is the year, MM is the month and DD is the day of the month.
  • Hike descriptions may be posted at short notice. So it may be worth checking the website frequently.
  • Hikes may be cancelled or varied at short notice due to weather conditions or other factors. So it is advisable to check the website beforehand on the day of the hike.
  • ผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่าที่อาศัยอยู่ในจ.เชียงใหม่ เป็นผู้โพสต์เชิญชวนให้คุณมาร่วมเดินป่าด้วยกัน รูปแบบ YY/MM/DD ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ YY คือ ค.ศ. MM คือ เดือน และ DD คือ วัน บางทริปอาจมีการโพสต์ขึ้นใกล้ๆกับวันเดินทาง จึงควรหมั่นเช็คข้อมูลในเว็บไซต์บ่อยๆ นอกจากนี้การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัย แนะนำให้ผู้ที่สนใจเช็คข้อมูลในเว็บไซต์อีกครั้งก่อนการเริ่มเดินทาง
Advertisements

14/11/02_Trip report_Porcupine Falls loop

Herding Cats, chapter 653

A slightly unwieldy 42 hikers eventually arrived at the meeting/start point by about 15 minutes after the advertised start time, with another, Comrade V, spotted in the area on his bicycle but not managing to find the meeting point, despite a search party being sent out for him and Herr T/Frau N.  It was a portent of things to come, but with a final reminder for the large group to keep together on the network of trails, we set off at about 08.18 across the first stream crossing.

strx

We progressed fairly slowly, with frequent stops for waterfall viewing, photo taking, water drinking, snack eating, hat dunking, friend-waiting and therapeutic breathing.  Two hikers, Mr E and wife, decided to drop out during the steepest and least shady part of the climb, between Chiang Khian waterfall and the breezy, fallen-tree picnic bench, but after the next section the trail levelled out, the tree cover improved, and we reached cooler, slightly higher altitudes, near the hilltribe orchards.  After the normal brief bit of bushwhacking in this area we reached the trail back down again, stopped for a short snack break, then continued down to Porcupine Falls (no porcupines again) and finally, mostly along the contours, gently back across to the start point, by our various different routes.

CKwf

A reminder of Hiking Rule no 1: if you don’t know the way, follow the leader. Rule 1b adds: don’t follow the mixed group of newbies and regular miscreants who each think that someone else might know the way and we’re nearly home anyway, or (1c) wander off completely by yourself from a 5-way junction, Comrade R.  At least the punishment fitted the crime: the additional couple of kms through the barbed wire fence, across private gardens and along the hot lower road in the midday sun must have been great fun for the 30+ transgressors of rule 1.  (How can you add smug smileys with moustaches to these reports? :-{)  Mr S obviously predicted what was going to happen today and, using his knee as an excuse, waited safely and sensibly in the cafe for our return.

flutterby

After the unofficial shepherds brought their flocks back to join the well-behaved boys and girls, the long way round, with motorised assistance for two Ms Js, many retired to the nearby Neo cafe for refreshing shakes, dark beer laos and/or enormous cream-covered desserts.  Only 7 kms total distance today, up/down only about 400m, but at least 4 hours taken, some rather longer.  Hope you all had fun; I did. Thanks to all for staying together very well, almost until the end. 😉

PS: forgot to get my green neckband back from one hiker; could you give it to next Sunday’s hike leader?

Advertisements

4 Responses

  1. With so many people getting lost I suspect that history has now passed me by.

  2. It’s nice to know there are so many hikers preparing to lead some group hikes in the near future.

  3. Ha ha…a very very funny report. I hope this misguided sheeps with their false prophets learned the lesson.

Comments are closed.

%d bloggers like this: