• Follow Chiang Mai Hiking เดินเที่ยวป่าเชียงใหม่ on WordPress.com
 • ABOUT THIS SITE / เกี่ยวกับเว็บไซต์

 • On this website some experienced Chiang Mai hikers post open invitations to join their hikes in the area.
 • We use the date format YY/MM/DD where YY is the year, MM is the month and DD is the day of the month.
 • Hike descriptions may be posted at short notice. So it may be worth checking the website frequently.
 • Hikes may be cancelled or varied at short notice due to weather conditions or other factors. So it is advisable to check the website beforehand on the day of the hike.
 • ผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่าที่อาศัยอยู่ในจ.เชียงใหม่ เป็นผู้โพสต์เชิญชวนให้คุณมาร่วมเดินป่าด้วยกัน รูปแบบ YY/MM/DD ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ YY คือ ค.ศ. MM คือ เดือน และ DD คือ วัน บางทริปอาจมีการโพสต์ขึ้นใกล้ๆกับวันเดินทาง จึงควรหมั่นเช็คข้อมูลในเว็บไซต์บ่อยๆ นอกจากนี้การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัย แนะนำให้ผู้ที่สนใจเช็คข้อมูลในเว็บไซต์อีกครั้งก่อนการเริ่มเดินทาง

17/02/05_Trip report_700p to Doi Pha Kha loop

After a little delay in gathering, due to some kind of ‘fun’ run along the canal road, 21 hikers, including many newbies (Norway, Oz, …) and one long-time-no-see-er,  braved the cold start and eventually assembled at the meeting point and started hiking at 07.45. No group photo as the leader forgot and didn’t even bring his camera.

p2

We hadn’t used this trail since November and the first section was quite overgrown. (Can someone please get out there with a machete/lawnmower/scissors before we go again? We almost, but not quite, wished someone had burned off the dry grass.)  Despite having the usual range of comfort speeds, we managed to stay together (until near the end) without over-long stops and also to talk as we walked.

One hiker left us to do his own additional Everest preparation as we reached higher elevations but he was soon replaced, to our great surprise, by two newbie hikers who had started 10 minutes late and caught us up, over two hours into the hike, just before our first snack stop at a sala in the lychee orchards just below the highest point of the day. Well done you two … and please seriously consider adding to our meagre number of female navigators/hike leaders if you are sticking around for long. (Mr S, eat your heart out!)

p1

After a brief snack stop we continued, reached the decidedly non-majestic peak of Doi Pha Kha at around the three hour mark, and started the long descent, punctuated by brief stops to re-group and re-hydrate as the temperature climbed. We made quite good time and at the stream crossing at the falls we had a decision to make: stop for another snack or keep going straight back to the carpark.  In true CM hiker fashion, we did something in between, with some expressing an intention to go on through full mouths.

To rebalance hiker numbers and ensure we finished with the same number we started with (hope you are keeping count), one hiker managed to get lost between the front runners and the main group about 20 minutes from the end, on the way back down from Porcupine Falls. This was communicated to the hike leader at the hike end via a mobile phone translation app which seemed to tell him to “get lost” (not the first time).  Phone communication then focused on a “black rock” so the leader retraced his steps to the first black rock junction (in vain) and then on to the second, where shepherd and lost sheep were successfully re-united.

Distance about 10 kms, elevation gain 800m, in about 5 hours. Additional 45 minutes for flock restocking. Reminders: (1) if you don’t know the way, stay with a leader who does and (2) don’t drink the stream water anywhere on Doi Suthep-Pui; there are orchards, fields and villages at higher elevations and we don’t know what pesticides, fertilisers and toilet arrangements are in use.

Thanks to a series of patient back markers for their assistance and to Ms J for photos.

4 Responses

 1. Thanks for the lovely writeup about the hike. Missed the hike because my wife was not feeling well this time round.

 2. I asked a translator colleague of mine to translate the sentence “Don’t go off alone on a trail you don’t know without a map” into Chinese, and this is what they told me:
  没有地图,不要单独一个人走不熟悉的小路

  • Thanks William, though I think that, in Thailand, I would cut the words “without a map” from your advice.

   • Elsewhere, the advice is … take map, compass and the knowledge of how to use them.

Comments are closed.

%d bloggers like this: